Stanowisko Roche Polska dot. Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie programów lekowych

#RochePolska wydało oświadczenie, w którym opisuje swoje stanowisko wobec #Zarządzenie prezesa #NFZ dotyczące warunków zawierania i realizacji umów w zakresie programów lekowych. FirmaFarmaceutyczna twierdzi, że zarządzenie zawiera liczne błędy i łamie obowiązujące przepisy prawne.

Więcej na ten temat

Aby dodać komentarz zaloguj się