Technicy

20.06.2018 | Polityka Zdrowotna

#ZwiązekZawodowyTechnikówFarmaceutycznychRP chce się spotkać z Ministrem Zdrowia, ws. przywrócenia kształcenia na kierunku technik farmaceutyczny. Nie wykluczają oni również rozpoczęcia strajku. 

Zobacz szczegóły

26.04.2018 | Okręgowa Izba Aptekarska w Bydgoszczy

#OIABydgoszcz wydała komunikat, w którym przypomina o tym aby pracownicy aptek posiadali identyfikatory z nazwą zajmowanego stanowiska. W związku z tym przypomina, że nie istnieje tytuł „technik farmacji” tylko #TechnikFarmaceutyczny i zaleca zmianę wszystkim aptekom, które korzystają z błędnego nazewnictwa. 

Zobacz komunikat

16.04.2018 | Info Finansowy

Portal #InfoFinansowy zaprezentował dane, z których wynika, że w Polsce, #TechnikFarmaceutyczny może liczyć na średnie wynagrodzenie od 1700 do 2500 zł netto. Wyższa kwota wynagrodzenia jest związana ze stażem pracy, a także z pracą w dużej sieci aptek. Zdaniem portalu tak niskie zarobki spowodowane są dużą konkurencyjnością na rynku pracy. 

Zobacz szczegóły

12.10.2017 | Polityka Zdrowotna

#TechnikFarmaceutyczny obawiają się, że nie zrealizowanie ich propozycji w kwestii poszerzenia asortymentów #PunktApteczny oraz zakończenie kształcenia ich zawodów spowoduje, że punkty apteczne będą powoli zamykać się na polskim rynku. 

Czytaj więcej

15.09.2017 | Rynek Aptek

Jak informuje resort zdrowia na swojej stronie internetowej jest akceptacja dla praktyki zawodowej odbytej poza Polską dla #technikfarmaceutyczny. Minister Zdrowia #mz może uznać twoją praktykę zawodową, którą odbyłeś poza Polską.

Czytaj więcej

23.06.2017 | Rynek Aptek

#MinisterstwoZdrowia zdradza szczegóły dotyczące decyzji mającej na celu wstrzymanie kształcenia techników farmaceutycznych. Resort chce zmienić rolę apteki, jako placówki ochrony zdrowia, w której główną rolę będzie odgrywać #OpiekaFarmaceutyczna

Czytaj więcej. 

21.06.2017 | Rynek Aptek

Przepis art. 91 ust. 1 ustawy #Prawofarmaceutyczne funkcjonuje w niezmienionym brzmieniu od początku istnienia tej ustawy. Zatem co najmniej od 16 lat, na podstawie ww. przepisu #technikfarmaceutyczny nie jest uprawniony do wydawania z aptek określonych grup #leki - przypomina #MZ.

Czytaj więcej

14.06.2017 | Rynek Aptek

Do Marszałka Sejmu, Marka Kuchcińskiego wpłynęła petycja dot. przywrócenia kształcenia na kierunku technik farmaceutyczny, dokształcenia techników w formie licencjatu, utworzenia #KrajowaIzbaTechnikówFarmaceutycznych, a także wprowadzenia w nowelizacji #PrawoFarmaceutyczne zmiany zasady #AptekaDlaAptkearza poprzez umożliwienie prowadzenia apteki również technikom farmaceutycznym. 

Zobacz petycję. 

26.05.2017 | Rynek Aptek

Patryk Lubomski, inicjator protestów techników farmaceutycznych zapowiedział, że będzie wnnioskował o stworzenie #KrajowaIzbaTechnikówFarmaceutycznych, która miałaby się stać samorządem zawodowym techników. 

Czytaj więcej. 

24.05.2017 | Grupa IGWPAIA

Patryk Lubomski przekazał informacje, że udało się uzyskać w Sejmie zapewnienie o zachowaniu uprawnień dla TF bez zmian. 

Strony