W Ministerstwie Zdrowia powołano Radę Informatyzacji

W #MinisterstwoZdrowia, na mocy opublikowanego zarządzenia, powołana została #RadaInformatyzacji, która ma m.in. opiniować projekty informatyczne i monitorować ich wdrażanie.

Zobacz szczegóły

Aby dodać komentarz zaloguj się