XXIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

W dniach 19-22 września 2017 r. w Krakowie odbędzie się XXIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego pod hasłem: Farmacja w Polsce perspektywy nauki i zawodu. Organizatorami tego wydarzenia są: Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne i Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, a patronat honorowy objął Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciech Nowak.

Przewodniczącą Komitetu Naukowego Zjazdu jest prof. dr hab. Barbara Malawska, a Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczy prof. UJ dr. hab. Włodzimierz Opoka.

Program naukowy Zjazdu obejmuje szereg interesujących paneli dyskusyjnych o następującej tematyce: kierunki rozwoju nauk farmaceutycznych w Polsce, farmacja społeczna, innowacyjne badania polskich firm farmaceutycznych, studia i szkolenia oraz badania naukowe studentów. Tak szeroki zakres programu naukowego Zjazdu pozwoli każdemu zainteresowanemu problematyką farmaceutyczną na znalezienie interesujących go aspektów oraz poszerzenie wiedzy z zakresu szeroko rozumianej farmacji.

Do udziału w XXIII Naukowym Zjeździe PTFarm zaproszono nie tylko przedstawicieli świata nauki, ale także osoby ze środowiska aptekarzy, pracowników laboratoriów kontroli jakości leku, inspektoratów farmaceutycznych oraz przedstawicieli polskiego przemysłu farmaceutycznego.

Miejscem obrad będzie nowoczesny pawilon Auditorium Maximum wchodzący w skład II Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do wygłoszenia wykładu inauguracyjnego zaproszono Pana prof. Jeana Martinez z Uniwersytetu w Montpellier. Prof. J. Martinez jest doktorem honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego i posiada imponujący dorobek naukowy w zakresie poszukiwania nowych leków.

Organizatorzy poza sesjami naukowymi proponują uczestnikom Zjazdu szereg wycieczek, które pozwolą poznać Kraków i jego atrakcje np. Muzeum Schindlera, podziemia Rynku oraz zwiedzić Kopalnię Soli w Wieliczce.

Wszelkie bliższe informacje dotyczące XXIII Naukowego Zjazdu PTFarm zamieszczono na stronie internetowej Zjazdu pod adresem: www.zjazd2017.ptfarm.pl.

Rejestracja: http://zjazd2017.ptfarm.pl/Joomla/index.php?option=com_content&view=cate...

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego gorąco zapraszamy do Krakowa.

ORGANIZATORZY

Sekretarz XXIII Naukowego Zjazdu PTFarm
dr Anna Apola
email: zjazd2017@ptfarm.pl
tel. +48 12 620 54 84
adres: ul. Medyczna 9
30-688 Kraków
www.zjazd2017.ptfarm.pl